Javni razpis za delovno mesto direktorja LTO Laufar Cerkno

Javni razpis za delovno mesto direktorja LTO Laufar Cerkno

Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno objavlja javni razpis za delovno mesto:

DIREKTOR (m/ž)
Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• izobrazba najmanj šeste stopnje,
• poznavanje značilnosti turizma na območju občine Cerkno,
• 3 leta vodstvenih izkušenj na področju turizma ali s turizmom povezanih dejavnosti,
• poznavanje dela z računalnikom,
• aktivno znanje vsaj enega tujega jezika EU (prednost angleščina in nemščina),
• državljanstvo Republike Slovenije.

Kandidati morajo ob prijavi predložiti naslednje obvezne priloge:
• izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morata biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oz. fotokopija diplome,
• kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
• izjavo o poznavanju dela z računalnikom,
• izjavo o aktivnem znanju tujega jezika,
• program dela zavoda za mandatno obdobje,
• izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije oz. fotokopijo potrdila o državljanstvu RS ali osebnega dokumenta.

V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe kandidati navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi ter na podlagi razgovora s kandidati, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju turizma ter s poznavanjem delovnega področja turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti na območju občine Cerkno.

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje štirih let.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici do 3.11.2016 na naslov:
OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, s pripisom: »Javni razpis za imenovanje direktorja LTO«.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa na tel. 05 37 34 640.

Svet zavoda LTO Laufar Cerkno

FaLang translation system by Faboba

logo cerkno

divjeBABEoglas