JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA LTO LAUFAR CERKNO

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA LTO LAUFAR CERKNO

Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno objavlja javni razpis za delovno mesto:

DIREKTOR (m/ž)
Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:


• izobrazba najmanj šeste stopnje,
• poznavanje značilnosti turizma na območju občine Cerkno,
• 3 leta izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
• poznavanje dela z računalnikom,
• aktivno znanje vsaj enega tujega jezika EU (prednost angleščina in nemščina),
• predložitev programa dela zavoda za mandatno obdobje,
• državljanstvo Republike Slovenije.

Kandidati morajo ob prijavi predložiti naslednje obvezne priloge:
• izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morata biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oz. fotokopija diplome,
• kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
• izjavo o poznavanju dela z računalnikom,
• izjavo o aktivnem znanju tujega jezika,
• program dela zavoda za mandatno obdobje,
• izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije oz. fotokopijo potrdila o državljanstvu RS ali osebnega dokumenta.

V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe kandidati navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi ter na podlagi razgovora s kandidati, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju turizma ter s poznavanjem delovnega področja turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti na območju občine Cerkno.

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje štirih let.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici do 30.7.2016 na naslov:
OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, s pripisom: »Javni razpis za imenovanje direktorja LTO«.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa na tel. 05 37 34 640.

Svet zavoda LTO Laufar Cerkno

FaLang translation system by Faboba

logo cerkno

divjeBABEoglas