×

Obvestilo

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Zelena shema slovenskega turizma SLOVENIA GREEN pridobiva nove člane

Zelena shema slovenskega turizma SLOVENIA GREEN pridobiva nove člane

Ljubljana, 1. marec 2016 – Danes v okviru Zelene sheme slovenskega turizma Slovenia Green poteka podelitev znaka Slovenia Green Destination osmim novim destinacijam (Laško, Kamnik, Idrija, Žalec, Rogla-Zreče, Radlje ob Dravi, Cerkno in Celje), ponudnik Hotel Park Ljubljana pa bo postal prvi hotel v Sloveniji s certifikatom Travelife, ki je podlaga za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation. Te dni bo Slovenija postala prva država, ki bo kot država ocenjena trajnostno s strani globalne strokovne organizacije na področju trajnostnega turizma Green Destination.

Ključna razvojna prioriteta Slovenske turistične organizacije (STO) in slovenskega turizma je oblikovanje konkurenčne, trajnostno naravnane turistične ponudbe, ki bo Slovenijo pozicionirala na globalnih trgih kot trajnostno usmerjeno zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo. STO je zeleno, tj. trajnostno usmeritev, opredelila kot edino pravo razvojno priložnost naše dežele in njene turistične ponudbe, integralno uvajanje trajnostne usmeritve pa postavila v jedro samega delovanja, to je razvoja in promocije slovenskega turizma. Privlačna konkurenčna turistična ponudba, zasnovana na trajnostnem konceptu in razvoju kakovostnih ter inovativnih turističnih produktov visoke dodane vrednosti je tisti ključni element konkurenčnosti, ki našo deželo in njeno turistično ponudbo razlikuje od ostalih destinacij. 

STO je v sodelovanju z akreditiranim partnerjem Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace (akreditirani partner Green Destinations) v letu 2015 vzpostavila in predstavila nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma (ZSST), ki ga je komunikacijsko podprla z znakom Slovenia Green. ZSST sloni na evropskih ETIS in globalnih GSTC kriterijih, s čimer omogoča primerjavo z ostalimi zelenimi destinacijami po svetu, hkrati pa vključuje nacionalni karakter. Gre za kompleksno zasnovan sistem, ki deluje na dveh ravneh – ravni destinacij oz. občin in ravni posameznih turističnih ponudnikov.

Danes se je tako Ljubljani kot prvi prejemnici znaka Slovenia Green Destination in šestim ponudnikom (Ortenia – Apartmaji v naravi, Kamp Koren Kobarid, Posestvo Trnulja, Terme Snovik, Hotel Thermana Park Laško in Turistična kmetija Urška), ki so na Dnevih slovenskega turizma 2015 že pridobili znak Slovenia Green Accommodation, pridružilo osem novih destinacij in en ponudnik. Gre za destinacije, ki so uspešno zaključile postopek ocenjevanja. To so: Laško, Idrija, Kamnik, Žalec, Rogla-Zreče, Radlje ob Dravi, Cerkno in Celje. Prvih šest navedenih novih destinacij se je januarja domačemu trgu predstavilo tudi na turističnem sejmu Natour Alpe – Adria.

Ob tej priložnosti je v. d. direktorice STO, mag. Maja Pak, izrazila veliko zadovoljstvo nad dejstvom, da so slovenske turistične destinacije in ponudniki prepoznali potrebo po sistematičnem uvajanju procesov trajnostnega razvoja in se že prvo leto v tako velikem številu odzvali vključitvi v nacionalno zeleno shemo ter dodala: »Danes je narejen velik korak naprej v uresničevanju trajnostnega razvoja slovenskega turizma, saj se je Ljubljani kot prvi prejemnici znaka Zelene sheme slovenskega turizma – Slovenia Green Destination in šestim ponudnikom, ki so že pridobili znak Slovenia Green Accomodation, pridružilo 8  novih destinacij in en hotel, ki so uspešno zaključili postopek ocenjevanja po kriterijih zelene sheme. Zeleno shemo slovenskega turizma je STO oblikovala lani s ciljem, da bi pospešila  razvoj trajnostnega turizma, hkrati pa s tem okrepila tržno pozicijo Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije. Na ta način slovenski turizem izpolnjuje obljubo, ki jo daje znamka I FEEL SLOVENIA.«

Albert Salman, direktor podjetja Green Destinations, ki bo ocenilo trajnost Slovenije na nacionalni ravni, je povedal: »Globalna strokovna organizacija na področju trajnostnega turizma Green Destination je razvila nov globalni program, ki ponuja številne prednosti. Zagotovljene so smernice za spremljanje, poročanje in izboljšave, s katerimi je sedaj mogoče oceniti trajnost vsaki državi. Mednarodna skupina strokovnjakov je ta teden začela te postopke izvajati za Slovenijo kot destinacijo. To bo zagotovilo koristen okvir za katerokoli destinacijo v Sloveniji, ki bo vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma SLOVENIA GREEN.«

V postopku nastajanja je Konzorcij SLOVENIA GREEN s ciljem povezovanja ponudnikov in destinacij Zelene sheme slovenskega turizma, o katerem je več povedala Jana Apih iz Zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace: »To, da danes podeljujemo kar osmim slovenskim destinacijam in enemu hotelu certifikat Slovenia Green, je dokaz, da trajnost kot ključno razvojno komponento slovenskega turizma poleg STO prepoznava vse več turističnih destinacij in ponudnikov. Z vključitvijo v Zeleno shemo slovenskega turizma so se destinacije in ponudniki namreč zavezali ne le, da bodo ocenili stanje trajnosti, temveč da bodo aktivno pristopili k stalnemu napredku. To pa bomo zagotavljali tudi z vzpostavitvijo Konzorcija Slovenia Green, ki bo vključenim destinacijam in ponudnikom nudil dolgoročno podporo pri razvoju in promociji zelenih prizadevanj.«

Peter Misja, predsednik Komisije Skupnost občin Slovenije za turizem, pravi: »Z vključevanjem destinacij in občin v Zeleno shemo slovenskega turizma je narejen velik korak naprej pri razvoju trajnostnega turizma. Prepričani smo, da bosta zelena politika in posledično zavezanost občin k spodbujanju tovrstne politike pripomogli k temu, da bodo občine prepoznale svoje šibke točke ter jih uspele dolgoročno odpraviti. Občine se zavedajo pomena turizma, predvsem zelenega, trajnostnega turizma. Tako je ključnega pomena, da čim več občin prepozna pozitivne vidike vstopa v Zeleno shemo slovenskega turizma in se zaveže k trajnostnemu delovanju.«

Pridobitev znaka Slovenia Green Destination, Slovenia Green Accommodation ali Slovenia Green TA/TO prinaša članom prednosti predvsem na področju dviga prepoznavnosti in promocije prek nacionalnih in mednarodnih kanalov. V tem letu na STO načrtujemo komunikacijske aktivnosti, s katerimi bomo podprli trajnostna prizadevanja v projekt vključenih destinacij in ponudnikov ter pripravljamo nov poziv ZSST. Prav tako bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo nov razpis za sofinanciranje pridobivanja eko znakov za nastanitve, kamor bodo vključili vseh 6 znakov (EU Marjetica, BioHotels, Green Globe, Green Key, Travelife in TourCert), ki jih priznava ZSST. Posledično upamo, da naraste tudi zanimanje na strani ponudnikov storitev.

S takšnim pristopom in tesnim sodelovanjem med deležniki, državo, institucijami in lokalno skupnostjo lahko pričakujemo velike sinergijske učinke  na področju trajnostnega razvoja Slovenije. Na temo trajnostnega razvoja se bosta letos septembra zvrstila dva večja dogodka – Strateški forum Bled s Panelom turizem in Global Green Destinations Day, ki bo potekal v Ljubljani.    

www.slovenia.info

Galerija slik

{gallery}215{/gallery}
FaLang translation system by Faboba

logo cerkno

divjeBABEoglas